Komplet elementów frezowanych ze stali i aluminium

Dla klienta wykonaliśmy zestaw specjalnych płyt frezowanych ze stali oraz komplet elementów z aluminium PA6. W przypadku detali aluminiowych musieliśmy się zmierzyć ze ścisłymi tolerancjami wymiarowymi narzuconymi przez zleceniodawcę.